Experts bij AFAS Support

 Met de term expert (Latijn: expertus; ‘ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk’) of deskundige wordt een deskundig persoon in een vakgebied aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskundige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier, een organisatie of een rechtbank.

Zo legt Wikipedia de term expert of deskundige uit. Als klant verwacht u ook expertise van uw leveranciers, collega’s en zelfs van uw naasten op bepaalde gebieden. Maar wat doet AFAS Support hieraan en in welke mate voorzien wij u van de juiste kennis en deskundig advies?

Expert

Read More