Krijgsmacht versus AFAS

Dienstplicht. Het eerste wat in me opkomt is ‘afzien’. Daarna ‘bonen uit blik’, geen idee waarom dat is. Ik heb zelf nooit in dienst gezeten en mijn inlevingsvermogen komt niet verder dan pak-die-vlag-spelletjes op de veluwe en de onmogelijke klimwanden en prikkeldraad. Toch maar even een Wiki opzoeken…

In Nederland werd de militaire dienstplicht in 1810 ingevoerd door de Franse bezetters onder Lodewijk Napoleon, toentertijd “conscriptie” genaamd. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen in het Franse leger. Tot 1898 kon iemand die ingeloot was echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Na 1898 gold de persoonlijke dienstplicht. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Uitstel, bijvoorbeeld vanwege studie, was mogelijk…

Read More