Dienstplicht. Het eerste wat in me opkomt is ‘afzien’. Daarna ‘bonen uit blik’, geen idee waarom dat is. Ik heb zelf nooit in dienst gezeten en mijn inlevingsvermogen komt niet verder dan pak-die-vlag-spelletjes op de veluwe en de onmogelijke klimwanden en prikkeldraad. Toch maar even een Wiki opzoeken…

In Nederland werd de militaire dienstplicht in 1810 ingevoerd door de Franse bezetters onder Lodewijk Napoleon, toentertijd “conscriptie” genaamd. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen in het Franse leger. Tot 1898 kon iemand die ingeloot was echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Na 1898 gold de persoonlijke dienstplicht. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Uitstel, bijvoorbeeld vanwege studie, was mogelijk…

…In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen. De opschorting wil zeggen dat burgers geen militaire dienst hoeven te vervullen zolang de veiligheidssituatie dat niet vereist.”

Supportmedewerker Henk Sebens nodigde me dit weekend uit om mee te gaan naar de Landmacht dagen in Havelte, speciaal voor werkgevers van NATRES* leden. Een mooi moment om mijn kennis hierover bij te schaven. Henk, ook een van onze reservisten, sprak tijdens de heenreis razend enthousiast over de NATRES en wat zij allemaal doen voor ons land. Gelukkig, ze hebben koffie! Na het eerste kopje kwam ik in gesprek met de commandant van Henk’s peloton. Ook al zo enthousiast, zeker over zijn mensen. Na een welkomstwoord van Kolonel De Wit was er gelegenheid om alles aan de lijve te ondervinden, de foto’s hieronder zeggen meer dan genoeg.

Heel herkenbaar deze dag zijn de competenties die de krijgsmacht van zijn NATRES leden eist. Stuk voor stuk competenties die bij AFAS hoog in het vaandel staan.

 • Samenwerken
 • Loyaliteit
 • Professionaliteit
 • Flexibel
 • Respect
 • Gemotiveerd
 • “Can do” mentaliteit
 • Leiding geven/ontvangen
 • Verantwoordelijkheid
 • Integriteit
 • Stress bestendig
 • Omgaan met teleurstellingen

Toegegeven, we liggen bij AFAS niet verdekt opgesteld in de berm in ons driedelige schutkleur maatpakken, maar onze instelling is gelijk.

Deze toppers hebben er allemaal voor gekozen om hun vrije tijd beschikbaar te stellen ten dienste van ons land. Bewonderenswaardig? Reken maar! Zeker wanneer je bedenkt dat dit vanaf hun achttiende een bewuste keuze is. Bij AFAS kies je er ook bewust voor om bij een bedrijf te werken dat ‘anders’ is en waarbij jouw inzet een duidelijke bijdrage levert aan de totale bedrijfsdoelstellingen. In beide gevallen kies je er bewust voor om bij een enthousiaste club aan de gang te gaan en je hiervoor 100% in te zetten.

Na een dag van veel indrukken en mensen gesproken te hebben ging ik zwaar onder de indruk terug naar huis.

Gert van Assen bij de Krijgsmacht

*Het Korps Nationale Reserve, kortweg NATRES maakt sinds 1948 deel uit van de Nederlandse Koninklijke Landmacht en is onderdeel van het Commando Landstrijdkrachten. Natresleden volgen hun opleiding en verrichten hun diensten op basis van vrijwilligheid en ontvangen een financiële vergoeding zolang zij voor training of andere reden actief in dienst zijn.